Hem

Om Annika Ryttare Svalfors

Mindfulness Baserat Skapande

Mindfulness Baserad Bildterapi

 - Korttidsterapi

Kurser

Bildkommunikation/Fritt Måleri

Bildprocessen

Hjärnan behöver ha roligt

Galleri

Länkar

KontaktAKTUELLT

 

2015-10-12

Välkommen HÖST och Klar Himmel!

 

Välkommen till Svalans Bildateljé,

förmiddagskurser/

sysselsättning/daglig verksamhet.

se Jämför Service Sthlm Stad

http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=c3ee698346bb427b8702780bf5b5aff9

 

I Mindfulness Baserad Bildterapi

finns det enstaka tider.

 

Övriga kurser har paus för tillfället.

 

 

Önskar ALLA en Härlig Höst!

Mindfulness Baserad Bildterapi


 
Individuellt arbete tillsammans med bildterapeuten i

samtal – meditation – bildskapande – reflektion

En konstnärlig terapi med tvärvetenskaplig ansats,
som grundar sig på:

- en dynamisk människosyn

- en mångtusenårig beprövad meditationsteknik

- modern utvecklingspsykologi

- inslag av kognitiva förhållningssätt

- affektteori

- samtida rön från hjärnforskningen

Bedrivs ofta som KORTTIDSTERAPI.
Går även bra med längre terapier.
MINDFULNESS BASERAD BILDTERAPIinnebär:

Att tillsammans med bildterapeuten finna ett fokus som ligger närmast just nu och som behöver bearbetas för att kunna lägga det åt sidan.
Beteenden som varit verksamma förut kanske mest blir som hinder i livet nu.

Att genom samtal, meditation, bildskapande och gemensam reflektion uppmärksamma hindren, observera dem och uppleva att de går att förändra.

Att genom att uttrycka det svåra i bild, få uppleva det inre ur olika synvinklar, kan göra det möjligt att minska lidande och tunna ut smärtan.

Att göra det möjligt att leva vidare med nya erfarenheter och förutsättningar.

Se även info om MINDFULNESS BASERAT SKAPANDE"Den som skapar en bild
kan göra det osynliga synligt"
Paul Klee

Copyright © Svalans Bildateljé 2008