Hem

Om Annika Ryttare Svalfors

Mindfulness Baserat Skapande

Mindfulness Baserad Bildterapi

Kurser

Bildkommunikation/Fritt Måleri

Bildprocessen

Hjärnan behöver ha roligt

Galleri

Länkar

KontaktAKTUELLT

 

2015-10-12

Välkommen HÖST och Klar Himmel!

 

Välkommen till Svalans Bildateljé,

förmiddagskurser/

sysselsättning/daglig verksamhet.

se Jämför Service Sthlm Stad

http://www.stockholm.se/-/Jamfor/?enhetstyp=c3ee698346bb427b8702780bf5b5aff9

 

I Mindfulness Baserad Bildterapi

finns det enstaka tider.

 

Övriga kurser har paus för tillfället.

 

 

Önskar ALLA en Härlig Höst!

Bildprocessen

När flera bilder i rad har skapats, i mötet mellan klient och bildterapeut, är en bildprocess påbörjad. Med tiden kan den spegla olika skeenden i livsprocessen samt dokumentera förändringar som sker i terapin.

Om vi tappat vårt bildspråk ur sikte som barn kan vi med ett genuint uttryck få möjlighet att återerövra det. Bildspråket kan utvecklas, färgerna och linjerna förändras, nya former bildas och vi kan lära känna våra egna symboler.PERCEPTION - BALANS - RÖRELSE
i bildprocessen, inom ramen för det bildterapeutiska och bildkommunikativa arbetet.

"Vi ser med hjärnan", som ständigt och oupphörligen arbetar med att bringa ordning i det vi ser omkring oss. Den konkreta sammansatta verkligheten är för hjärnan lika med kaos.

Varseblivningen/perceptionen gör oss varse det vi ser. Vi blir alltså medvetna om det vi ser. Hjärnan bearbetar, förenklar, abstraherar och rensar för att nå fram till det igenkännbara, det vi förväntar oss att se av erfarenhet. Bringa ordning i kaos. Men vi ska inte alltid ta perceptioner för givna. Om vi exempelvis ger oss tid att betrakta en bild vi målat, fokusera på den, kan vi även se det oväntade. Olika delar i bilden kan skänka oss nya impulser, ge oss nya tankar, öppna för nya erfarenheter.

Man kan ta fasta på ett litet avsnitt ur motivet och därefter fortsätta med det som utgångspunkt i nästa bild.På det viset kan man förflytta sina linjer och former, betrakta rörelsen och låta nya bilder skapas ur de förra utan krav på motiv eller bestämda tankar. Överraska sig själv med sitt eget material, stanna upp, lägga till och dra ifrån för att hitta en balans i bilden.

Bildrummet speglar hur balansen mellan inre och yttre rum fungerar.

Vid genomgång av en mängd bilder får vi möjlighet att se hur processen fortskrider, vad som sker i bilderna och samtala om dess återverkan på oss själva i vår livssituation. Hur bildprocessen kan ha medverkat i den egna utvecklingen.

"Hjärnan bearbetar det vi ser, sovrar, förenklar, abstraherar
och gör det omedvetna medvetet"
Margareta Raud
Copyright © Svalans Bildateljé 2008